Platby

Platby rodičů ve školním roce 2020 – 2021

 • úplata za předškolní vzdělávání (školné) – měsíčně
 • stravné – měsíčně
 • příspěvek do fondu Klubu rodičů při MŠ (akce pro děti na celý školní rok) – říjen  

 1. Úplata za vzdělávání (školné): 450,- Kč

Ze zákona jsou od této platby osvobozeny:

 • děti, které od 1. září 2020 do 31. srpna 2021 dovrší 6 let věku
 • děti s odkladem školní docházky (dále jen OŠD)

2. Stravné:         880,- Kč (všichni kromě dětí s OŠD)

                     990,- Kč děti s OŠD

 • Úplatu za vzdělávání a stravné můžete platit jednou částkou (1 330 ,- Kč) na účet školní jídelny:

Číslo účtu: 253 510 498/300

VS: přidělené osobní číslo (kód)

KS: 0558

 • Splatnost plateb je 18. dne předchozího měsíce – v tento den musí být platba na účtu

            (tj. platba na září musí být zaplacena v srpnu,…)

 • Zadání trvalého příkazu

Zadejte trvalý příkaz na deset měsíců  – 10 odchozích plateb z Vašeho účtu

(15. srpna 2020/ platba na měsíc září – 15. května 2021 /platba na červen)

 • Vyúčtování plateb stravného za období září 2020 – červen 2021 bude provedeno ke dni 30. 6. 2021, peníze Vám budou vráceny na Vámi uvedený bankovní účet.  
 • Platby na červenec a srpen (prázdninový provoz)

Platbu stravného a školného za oba prázdninové měsíce zaplatíte v hotovosti v posledním srpnovém týdnu ve školní jídelně podle počtu odstravovaných dnů. Výše školného za prázdniny i termín platby budou včas oznámeny.

3. Školní stravování

Denní částka stravného (včetně celodenního pitného režimu)

Děti ve věku 3 – 6 let

přesnídávka          9,- Kč

oběd                    22,- Kč

svačina                  9,- Kč

celkem:               40,- Kč                         (880,- Kč/měsíc)

Děti ve věku 6 – 7 let (děti s OŠD)

přesnídávka          10,- Kč

oběd                     25,- Kč

svačina                  10,- Kč

celkem:                45,- Kč                       (990,- Kč/měsíc)

Opatovice nad Labem dne 16. 6. 2020              

 

 

 

 

* * * * *

 

 

 

 

 

 

 

 


Prohlášení přístupnosti webu | Vytvořil CIPEL ELECTRONICS na šabloně HQ Premium