Platby

 

 

Platby rodičů ve školním roce 2017 – 2018

  • úplata za předškolní vzdělávání (školné) – měsíčně

  • stravné – měsíčně

  • příspěvek do fondu Klubu rodičů při MŠ (akce pro děti na celý školní rok) – říjen/únor

 

  1. Úplata za vzdělávání: 400,- Kč

Ze zákona jsou od této platby osvobozeny:

  • děti, které od 1. září 2017 do 31. srpna 2018 dovrší 6 let věku
  • děti s odkladem školní docházky (dále jen OŠD) – změna zákona od 1. 9. 2017

 

  1. Stravné:  770,- Kč (všichni kromě dětí s OŠD)

                      836,- Kč děti s OŠD

 

  1. Úplatu za vzdělávání a stravné můžete platit jednou částkou (1 170,- Kč) na účet školní jídelny:

Číslo účtu: 253 510 498/300

VS: rodné číslo dítěte bez lomítka

KS: 0558

Do zprávy zadejte jméno a příjmení dítěte!

Splatnost plateb je 18. dne předchozího měsíce (v tento den musí být platba na účtu)

 

  1. Zadání trvalého příkazu

Zadejte trvalý příkaz na deset měsíců  – 10 odchozích plateb z Vašeho účtu

(15. srpna/ platba na měsíc září – 15. května/platba na červen)

 

  1. Platby na červenec a srpen (prázdninový provoz)

Úplata za vzdělávání na červenec a srpen se platí v červnu jednorázovou platbou dle dnů prázdninového provozu. Výše platby bude oznámena během měsíce dubna. Stravné za docházku v době prázdnin je doúčtováno z přeplatků za celý rok. Vyúčtování plateb za celý školní rok proběhne k 31. 8. 2018. 

 

 

* * * * *

 

 

 

 

 

 

 

 


Vytvořil CIPEL ELECTRONICS na šabloně HQ Premium