Organizace dne

 

 

 

Orientační uspořádání dne v naší mateřské škole

 

6,00 – 7,15

ráno se děti scházejí ve třídě „u broučků“ v přízemí a hrají si (kytičky do 6,45 hodin, sluníčka do 7,15 hodin)

7,15 – 8,15

děti přicházející po 7,15 se scházejí již ve svých třídách, hrají si dle svého zájmu, paní učitelky se dětem individuálně věnují, probíhají didakticky zacílené činnosti (záměrné  i spontánní učení) ve skupinách i individuálně

8,15 – 11,30

děti si upevňují hygienické návyky, cvičí, svačí, pokračují didakticky zacílené činnosti ve skupinách, děti se chystají na pobyt venku

pobyt venku – tématické vycházky do blízkého okolí školy, hry na školní zahradě

11,30 – 12,30

děti provádějí hygienu, obědvají, chystají se na odpolední odpočinek, poslouchají pohádky a četbu na pokračování

12,30 – 14,00

děti odpočívají, v rámci „nespavého režimu“ je realizována klidná hra, paní učitelky se dětem individuálně věnují

14,00 – 14,35

děti provádějí hygienu a svačí

 14,35 – 15,45

probíhají odpolední zájmové činnosti dětí (hry a pokračování didakticky cílených činností dle zájmu dětí), spontánní hry dětí, paní učitelky se dětem individuálně věnují, za příznivého počasí hry na školní zahradě

15,45 – 16,15

od 15,45 hodin si všechny děti hrají a rozcházejí se ve třídě „u broučků“ v přízemí.  V případě pěkného počasí si děti společně hrají a rozcházejí se na školní zahradě

 


Vytvořil CIPEL ELECTRONICS na šabloně HQ Premium