Aktuality

Informace pro rodiče předškoláků

Sledujte webové stránky základní školy, viz odkaz: https://zsopatovice.cz/w/  ohledně zápisu dětí do 1. třídy.


Informace pro rodiče předškoláků

Sledujte webové stránky obce – kde jsou uveřejňovány aktuální informace:

https://www.opatovicenadlabem.cz/obecni-novinky/zs-vyhlaseni-zapisu-zaku-do-i-rocniku


Schůzka pro rodiče dětí před zápisem do první třídy

Vážení rodiče,

zveme Vás na schůzku rodičů dětí, které v letošním roce půjdou k zápisu do 1. třídy základní školy.

 

Kdy?  V úterý 17. března v 17:00 hodin

Kde?  Ve třídě Sluníček za přítomnosti pana ředitele, paní učitelek z prvních tříd, družinářky

Co se dozvíte?

  • důležité informace k zápisu dětí do 1. třídy základní školy

  • co se od dětí i od vás rodičů při nástupu dětí do školy očekává

  • na co se zaměřit, aby děti dobře zvládaly školní povinnosti a vytvořily si ke škole a k učení dobrý vztah

Prostor bude i pro Vaše otázky. Zeptejte se na vše, co Vás ohledně přípravy dětí na školu zajímá, s čím si nevíte rady. Schůzka se koná bez přítomnosti dětí!


UPOZORNĚNÍ KE SBĚRU STARÉHO PAPÍRU

Vážení rodiče,

od března tohoto roku se podstatně mění podmínky sběru starého papíru:

Sbírat můžeme pouze tříděný papír, tj. noviny, časopisy (nelze karton!)

Termín: pondělí 9.  – pátek 13. března 2020

Kontejner bude přistaven v pondělí během dopoledne a odvezen v pátek kolem poledne.

VÝTĚŽEK Z AKCE BUDE VLOŽEN DO FONDU KLUBU RODIČŮ A PŘÁTEL MŠ A BUDE POUŽIT NA AKCE PRO DĚTI.


Plánované přerušení provozu MŠ o letních prázdninách  

1. 7. 2020 – 21. 8. 2020 

(stavební úpravy v areálu MŠ – rozšiřování kapacity) 

Provoz MŠ začne v pondělí 24. 8. 2020.


 


Podívejte se na video z akce Vítání Martina:

 

Video z rekonstrukce šj a výstavby nových tříd

Podívejte se na video z rekonstrukce školy:


 

 


Vytvořil CIPEL ELECTRONICS na šabloně HQ Premium