Aktuality

SBĚR STARÉHO PAPÍRU

PROBĚHNE od pondělí 16. září do pátku 20. září 2019

Kontejner bude přistaven v pondělí kolem 8. hodiny a odvezen v pátek kolem poledne.

VÝTĚŽEK Z AKCE BUDE VLOŽEN DO FONDU KLUBU RODIČŮ A PŘÁTEL MŠ A BUDE POUŽIT NA AKCE PRO DĚTI.

Výtěžek za sběr papíru za celý školní rok 2018 – 2019 byl 5 264,40,- Kč (vloženo na účet fondu KR).

DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ VĚNUJETE SVŮJ ČAS A SBĚRU PAPÍRU SE ZÚČASTNÍTE.

 —————————————————————————————————————

Pozvánka na schůzku rodičů   

Vážení rodiče,

zveme Vás na společnou schůzku Klubu rodičů a pedagogického sboru

v úterý 10. září 2019 v 17:00 hodin v Kytičkové třídě

Dozvíte se:
  • o závazných pravidlech provozu mateřské školy – viz Školní řád
  • o plánovaných akcích a aktivitách pro děti a rodiče v tomto školním roce a jejich organizaci (divadla pro děti, výlety, plavecký kurz, předškolní angličtina, lyžování se Soptíkem    a Bucifalkou, škola v přírodě, …)
  • co je účelem Klubu rodičů a jeho fondu, o čerpání peněz na plánované akce, o spolupráci výboru s ředitelkou mateřské školy – zvolíte si svého zástupce za každou třídu
  • seznámíme Vás s čerpáním financí z fondu KR za loňský rok a odhlasujete si výši příspěvku na akce pro děti na tento školní rok
  • vyslechneme si Vaše dotazy a odpovíme na ně
 
Schůzka se koná bez přítomnosti dětí!


Vytvořil CIPEL ELECTRONICS na šabloně HQ Premium