Aktuality

Pozvánka na schůzky rodičů   

Vážení rodiče,

zveme Vás na zahajovací schůzku rodičů dětí ze třídy Broučků.

v úterý 8.září 2020 v 17:00 hodin

v případě pěkného počasí na školní zahradě, jinak ve třídě Broučků.

Roušku si vezměte s sebou.

*****

Vážení rodiče,

zveme Vás na zahajovací schůzku rodičů dětí ze třídy Kytiček.

ve středu 9.září 2020 v 17:00 hodin

v případě pěkného počasí na školní zahradě, jinak ve třídě Kytiček.

Roušku si vezměte s sebou.

*****

Vážení rodiče,

zveme Vás na zahajovací schůzku rodičů dětí ze třídy Sluníček.

ve čtvrtek 10.září 2020 v 17:00 hodin

v případě pěkného počasí na školní zahradě, jinak ve třídě Kytiček.

Roušku si vezměte s sebou.

*****

Vážení rodiče,

zveme Vás na zahajovací schůzku rodičů dětí ze třídy Žabek a Motýlků.

v úterý 15.září 2020 v 17:00 hodin

v případě pěkného počasí na školní zahradě, jinak ve třídě Žabek.

Roušku si vezměte s sebou.

*****

Dozvíte se:

 • o závazných pravidlech provozu mateřské školy – viz Školní řád
 • o změnách v plánování akcí a aktivit pro děti a rodiče v tomto školním roce a jejich organizaci (divadla pro děti, výlety, plavecký kurz, předškolní angličtina, lyžování se Soptíkem a Bucifalkou, škola v přírodě, …)
 • co je účelem Klubu rodičů a jeho fondu, o čerpání peněz na plánované akce, o spolupráci výboru s ředitelkou mateřské školy – zvolíte si svého zástupce za každou třídu   
 • seznámíme Vás s čerpáním financí z fondu KR za loňský rok a odhlasujete si výši příspěvku na akce pro děti na tento školní rok
 • informace od třídních učitelek 
 • vyslechneme si Vaše dotazy a odpovíme na ně

Schůzka se koná bez přítomnosti dětí!

Zveřejněno v MŠ dne 2. 9. 2020

*****

Vážení rodiče,  v důsledku aktuálních opatření vlády ČR a příslušných ministerstev Vás PROSÍME s platností od 1. 9. 2020:

 • Do šaten vstupujte pouze, pokud na sobě nepociťujete žádné příznaky infekčního onemocnění. Vždy použijte v prostorách MŠ roušku.
 • U dveří si dezinfikujte ruce (vy i vaše dítě).
 • V šatně u třídy se zdržujte pouze nezbytně nutnou dobu.
 • Při vyzvedávání dítěte ZVOŇTE na příslušnou třídu a vyčkejte před vstupem do budovy MŠ, až budete vyzváni paní učitelkou ke vstupu. 
 • Neodhlášený oběd v 1. den nepřítomnosti dítěte si vyzvedněte v době 10:50 – 11:05 hodin    ve školní jídelně – podrobnosti výdeje jsou vyvěšeny na vstupních dveřích ŠJ i MŠ.
 • O aktuálních změnách a opatřeních v souvislosti s COVID – 19 vás budeme informovat.

Sledujte naše webové stránky www.msopatovice.cz (aktuality) a informační tabule ve vstupních halách obou budov MŠ.  

Děkujeme za vaše pochopení, zodpovědnost a ohleduplnost k dětem i personálu MŠ.

*****

Opatření v souladu s nařízením vlády a příslušných ministerstev

vzhledem k dětem s platností od 1. 9. 2020

 • Do MŠ budou přijímány pouze děti zdravé, bez známek infekčního onemocnění.
 • Prosíme rodiče, osobně předejte své dítě paní učitelce u vstupu do třídy (sami nevstupujte), a informujte ji o aktuálním zdravotním stavu dítěte.
 • V případě, že se u dítěte projeví příznaky infekčního onemocnění během pobytu v MŠ, bude takové dítě opatřeno vlastní podepsanou rouškou, kterou bude mít k dispozici pro takový případ ve svých osobních věcech v šatně. Následně dojde k jeho izolaci od ostatních dětí z důvodu rychlého zamezení dalšího šíření nemoci. Paní učitelky Vás budou kontaktovat a žádat o bezodkladné vyzvednutí dítěte.
 • Pokud se u dítěte vyskytují přetrvávající příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je mu umožněn vstup do budovy pouze v případě, prokážete-li prostřednictvím potvrzení dětského praktického lékaře, že netrpí infekční nemocí.

Opatovice nad Labem dne 27. 8. 2020                                                            

Jiřina Horáčková- ředitelka MŠ

*****

Informace k platbám ve školním roce 2020- 2021

Vážení rodiče,

 od 1. 9. 2020 dochází k navýšení plateb stravného a úplaty za předškolní vzdělávání (školné):

Děti 3 – 6 let:                                          celkem 880,- Kč/měsíc       (40,- Kč/den)      

Děti 6 – 7 let (děti s OŠD)                          celkem 990,- Kč/měsíc       (45,- Kč/den)    

Úplata za předškolní vzdělávání       450,- Kč/měsíc

(od platby jsou osvobozeny děti, které od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2021 dosáhnou věku 6ti let a děti s OŠD – povinné předškolní vzdělávání)

Podrobnější informace k platbám od 1. 9. 2020 najdete na www. msopatovice.cz v záložce Platby.      

Platby stravného za školní rok 2019 – 2020 Vám budou vyúčtovány ke dni 30. 6. 2020 a vráceny na Vámi uvedený účet.

Úplata za předškolní vzdělávání se nevrací. Za prázdninové měsíce nebude letos vybírána.

V posledním srpnovém týdnu bude stravné za červenec a srpen vybíráno v hotovosti (pouze odstravované dny docházejících dětí).

 

 


 

 


Vytvořil CIPEL ELECTRONICS na šabloně HQ Premium