Platby

Platby rodičů ve školním roce 2019 – 2020

  • úplata za předškolní vzdělávání (školné) – měsíčně

  • stravné – měsíčně

  • příspěvek do fondu Klubu rodičů při MŠ (akce pro děti na celý školní rok) – říjen

 

  1. Úplata za vzdělávání: 400,- Kč

Ze zákona jsou od této platby osvobozeny:

  • děti, které od 1. září 2019 do 31. srpna 2020 dovrší 6 let věku

  • děti s odkladem školní docházky (dále jen OŠD)

 

  1. Stravné: 770,- Kč (všichni kromě dětí s OŠD)

                     836,- Kč děti s OŠD

 

  1. Úplatu za vzdělávání a stravné můžete platit jednou částkou (1 170,- Kč) na účet školní jídelny:

Číslo účtu: 253 510 498/300

VS: přidělené číslo (kód)

KS: 0558

Splatnost plateb je 18. dne předchozího měsíce (v tento den musí být platba na účtu)

 

  1. Zadání trvalého příkazu

Zadejte trvalý příkaz na deset měsíců  – 10 odchozích plateb z Vašeho účtu

(15. srpna 2019/ platba na měsíc září – 15. května 2020 /platba na červen)

Vyúčtování stravného za září 2019 – červen 2020 bude provedeno ke dni 30. 6. 2020, peníze Vám budou vráceny na Vámi uvedený bankovní účet.  

 

  1. Platby na červenec a srpen (prázdninový provoz)

Platbu stravného a školného za oba prázdninové měsíce zaplatíte v hotovosti v posledním srpnovém týdnu ve školní jídelně podle počtu odstravovaných dnů. Výše školného za prázdniny i termín platby budou včas oznámeny.

 

 

 

 

 

* * * * *

 

 

 

 

 

 

 

 


Vytvořil CIPEL ELECTRONICS na šabloně HQ Premium