Náš tým

 

 

 

Zaměstnanci Mateřské školy Opatovice nad Labem

 

 

Třída  Broučci

 

Bohumila Kacálková – učitelka

Bc. Hana Jansová – učitelka

 

 

Třída Kytičky

 

Pavla Elsnerová  – učitelka

Ilona Havlíčková – učitelka

 

 

Třída Sluníčka

 

Jiřina Horáčková – ředitelka mateřské školy

Bc. Magda Navrátilová – učitelka (zástupkyně ředitelky mateřské školy)

 

 

Školní jídelna

 

Markéta Hočevarová – vedoucí školní jídelny

Anna Podaná – kuchařka

Magdalena Hočevarová – kuchařka

 

Provozní pracovníci

 

Vladimíra Kasíková – školnice

Miluše Banová, Maryna Sklyarova – uklízečky

 

http://intranet.msopatovice.cz/


Vytvořil CIPEL ELECTRONICS na šabloně HQ Premium