Kdo jsme

Vize naší MŠ: Šťastné a vzdělané děti – budoucnost pro naši Zemi.

Mise: Mateřská škola poskytuje kvalitní předškolní vzdělávání zaměřené především na poznávání světa a péči o životní prostředí. Naším cílem je vytvořit pro děti klidné, známé, přirozené a atraktivní prostředí, kde se budou dobře cítit. Naše škola poskytuje vzdělání a výchovu podle ŠVP – Objevujeme svět poznání. Hlavním cílem jsou spokojené děti, které mají při všech činnostech během celého dne v mateřské škole pocit bezpečí a zájmu o jejich osobu, o jejich potřeby, o jejich zdravý duševní i tělesný rozvoj.  Neboť spokojené děti – spokojení rodiče.

Budova 1