Projekty školy

Příjemce dotace: Mateřská škola Opatovice n/L, okres Pardubice

Název projektu: „ Zvýšení kvality výuky v MŠ Opatovice nad Labem – šablony III“

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020064

Období realizace: 1. 9.2021 – 30.6.2023

Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_20_080 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony III.

Z finančních prostředků v celkové výši 363 060,- Kč hradíme následující aktivity:

  • Školní asistent – personální podpora MŠ
  • Projektový den ve výuce

*****

plakát A3_barevně (formát PDF)