Organizace dne

 

 

 

Orientační uspořádání dne v naší mateřské škole

 

6,00 – 7,15

ráno se děti scházejí ve třídě „u broučků“ v přízemí a hrají si (kytičky do 6,45 hodin, sluníčka do 7,00 hodin) – budova 1

ráno se scházejí děti ve třídě „žabiček“ a hrají si (motýlci do 7,15 hodin) – budova 2

7,15 – 8,00

děti přicházející po 7,15 se scházejí již ve svých třídách, hrají si dle svého zájmu, paní učitelky se dětem individuálně věnují, probíhají didakticky zacílené činnosti (záměrné  i spontánní učení) ve skupinách i individuálně

8,00 – 11,45

děti si upevňují hygienické návyky, cvičí, svačí, pokračují didakticky zacílené činnosti ve skupinách, děti se chystají na pobyt venku

pobyt venku – tématické vycházky do blízkého okolí školy, hry na školní zahradě

11,15 – 12,30

děti provádějí hygienu, obědvají, chystají se na odpolední odpočinek, poslouchají pohádky a četbu na pokračování – budova 1 od 11,15 hodin do 12,00 hodin, budova 2 od 11,45 do 12,20 hodin

12,00 – 14,00

děti odpočívají, v rámci „nespavého režimu“ je realizována klidná hra, paní učitelky se dětem individuálně věnují

14,00 – 14,35

děti provádějí hygienu a svačí

 14,35 – 15,45

probíhají odpolední zájmové činnosti dětí (hry a pokračování didakticky cílených činností dle zájmu dětí), spontánní hry dětí, paní učitelky se dětem individuálně věnují, za příznivého počasí hry na školní zahradě. Postupné rozcházení budova 1 – Sluníčka jsou od 15,45 do 16,00 ve třídě Kytiček, budova 2 – děti jsou převáděny na budovu 1 do třídy Broučků  – motýlci v 15,30 hodin a žabičky do 15,45hodin.(po 15,45 se budova 2 uzamyká)

16,00 – 16,30

od 16,00 hodin si všechny děti hrají a rozcházejí se ve třídě „u broučků“ v přízemí budovy 1.  V případě pěkného počasí si děti společně hrají a rozcházejí se na školní zahradě

 


Prohlášení přístupnosti webu | Vytvořil CIPEL ELECTRONICS na šabloně HQ Premium