Vyhledat

Drobečková navigace

Úvod > O škole > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Mateřská škola Opatovice n/L, okres Pardubice

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel:

Obec Opatovice nad Labem

Základní účel zřízení - předškolní vzdělávání

Hlavní činnost - vzdělávání, stravování

3. Organizační struktura

Seznam organizačních složek:

 • MŠ, Jídelna

Organizační struktura

Kontakty

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Mateřská škola Opatovice n/L
  Ke Hřišti 163
  53345 Opatovice nad Labem

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Mateřská škola Opatovice n/L
  Ke Hřišti 163
  53345 Opatovice nad Labem

 • 4.3 Úřední hodiny

  pondělí - pátek (září - červen)
  8:00 - 13:00 hod

 • 4.4 Telefonní čísla

  ředitelka MŠ: +420 601 360 464
  vedoucí školní jídelny: +420 601 360 465

  4.5 Adresa internetové stránky

  www.msopatovice.cz

 • 4.6 Adresa podatelny

  Mateřská škola Opatovice n/L
  Ke Hřišti 163
  53345 Opatovice nad Labem

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  Elektronická podatelna

  Další elektronické adresy:

  skola@msopatovice.cz

 • 4.8 Datová schránka

  3hdu2md

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 299 299 499/0300

6. IČO

70986436

7. DIČ

CZ70986436,  Škola je plátcem DPH

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

Prostřednictvím elektronické pošty: skola@msopatovice.cz

Prostřednictvím datové schránky (IDDS): 3hdu2md

Podání písemně na adresu sídla organizace

Poštou: Mateřská škola Opatovice n/L, Ke Hřišti 163, 53345 Opatovice nad Labem

Osobně: v sídle organizace na výše uvedené adrese

10.Příjem podání a podnětů

Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení:

Vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitel / ředitelka školy, v případě nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací zástupce ředitele / ředitelky, tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenčních smluv

 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době nejsou MŠ Opatovice nad Labem poskytnuty žádné výhradní licence pode §14a odst.4 zákona č. 106/1999Sb.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.