Platby

Platby rodičů ve školním roce 2021 – 2022

  • úplata za předškolní vzdělávání (školné) – měsíčně
  • stravné – měsíčně
  • příspěvek do fondu Klubu rodičů při MŠ (akce pro děti na celý školní rok) – říjen

1. Úplata za vzdělávání (školné): 450,- Kč

Ze zákona jsou od této platby osvobozeny:

  • děti, které od 1. září 2021 do 31. srpna 2022 dovrší 6 let věku
  • děti s odkladem školní docházky (dále jen OŠD)

Úplatu plaťte na účet do 15. dne příslušného měsíce:

Číslo účtu: 299 299 499/0300

Do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte.

2. Stravné:

  • 880,- Kč (všichni kromě dětí s OŠD)
  • 990,- Kč děti s OŠD

Úplatu za stravné plaťte na účet školní jídelny:

Číslo účtu: 253 510 498/300
VS: přidělené osobní číslo (kód)
KS: 0558

Splatnost plateb je 18. dne předchozího měsíce – v tento den musí být platba na účtu (tj. platba na září musí být zaplacena v srpnu, …)

Zadání trvalého příkazu:
Zadejte trvalý příkaz na deset měsíců – 10 odchozích plateb z Vašeho účtu (15. srpna 2021/platba na měsíc září – 15. května 2020/platba na červen).

Vyúčtování plateb stravného za období září 2021 – červen 2022 bude provedeno ke dni 30. 6. 2022. Peníze Vám budou vráceny na Vámi uvedený bankovní účet.

Platby na červenec a srpen (prázdninový provoz):

Platbu stravného a školného za oba prázdninové měsíce zaplatíte v hotovosti v posledním srpnovém týdnu ve školní jídelně podle počtu odstravovaných dnů. Výše školného za prázdniny i termín platby budou včas oznámeny.

3. Školní stravování

Denní částka stravného (včetně celodenního pitného režimu)

Děti ve věku 3 – 6 let:

přesnídávka 9,- Kč
oběd 22,- Kč
svačina 9,- Kč
celkem: 40,- Kč (880,- Kč/měsíc)

Děti ve věku 6 – 7 let (děti s OŠD):

přesnídávka 10,- Kč
oběd 25,- Kč
svačina 10,- Kč
celkem: 45,- Kč (990,- Kč/měsíc)

Opatovice nad Labem dne 26. 8. 2021

pokyn-reditelky-k-uplate-za-predskolni-vzdelavani 2021 (formát PDF)