Zápis do MŠ

Zápis do mateřské školy pro školní rok 2021/2022

proběhne prostřednictvím on-line zápisu přes odkaz na webu MŠ v těchto etapách:

  1. Elektronický předzápis:  2. do 13. května 2021
  2. Doručení žádostí s přílohami do MŠ nejpozději do 16. 5. 2021

      e-mailem: skola@msopatovice.cz

      datovou schránkou: 3hdu2md

poštou: Mateřská škola, Ke Hřišti 163, Opatovice nad Labem 533 45

osobně po telefonické domluvě –  (číslo telefonu: 601 360 464)

Kompletní žádost o přijetí musí obsahovat:

  • vyplněnou a podepsanou žádost o přijetí dítěte do MŠ
  • potvrzení dětského praktického lékaře o povinném očkování dítěte (viz zadní strana přihlášky)
  • prostou kopii rodného listu dítěte

Upozorňujeme zákonné zástupce dětí, že je povinností přihlásit dítě k předškolnímu vzdělávání v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.

Dle § 34 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, budou do MŠ přednostně přijímány děti, které v období od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2021 dovrší věk 3 let a starší.

Děti budou přijímány k předškolnímu vzdělávání v tomto pořadí:

1.Děti, které k 31. 8. 2021 dovrší nejméně tří let a mají místo trvalého pobytu v obci Opatovice nad Labem/Pohřebačka, Libišany, Hrobice (od nejstaršího po nejmladší do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku)  
2.Děti, které k 31. 12. 2021 dovrší věk 3 let a mají místo trvalého pobytu v obci Opatovice nad Labem/Pohřebačka, Libišany, Hrobice (od nejstaršího po nejmladší do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku)  
3.Ostatní děti (dle věku od nejstaršího po nejmladší)  

O přijetí dítěte nerozhoduje pořadí podané žádosti.

                                                                                               Mgr. Magda Navrátilová

ředitelka Mateřské školy Opatovice n/L, okres Pardubice

*****

*****

bližší informace naleznete zde:

https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/opatovice-nad-labem

*****

zadost__   – Žádost o předškolní vzdělávání ke stažení ve formátu PDF

 

*****        

*****


Prohlášení přístupnosti webu | Vytvořil CIPEL ELECTRONICS na šabloně HQ Premium