Organizace dne

Orientační uspořádání dne v naší mateřské škole

ČasČinnost
6,00 – 7,15  ráno se děti scházejí ve třídě „Broučků“ v přízemí a hrají si (Kytičky a Sluníčka do 7,00 hodin) – budova 1

ráno se scházejí děti: v sudém týdnu ve třídě „Motýlci“ a v lichém týdnu ve třídě „Žabek“ a hrají si (motýlci do 7,00 – 7:30 hodin) – budova 2
7,15 – 8,00  děti přicházející po 7,15 se scházejí již ve svých třídách, hrají si dle svého zájmu, paní učitelky se dětem individuálně věnují, probíhají didakticky zacílené činnosti (záměrné  i spontánní učení) ve skupinách i individuálně
8,00 – 11,45  děti si upevňují hygienické návyky, cvičí, svačí, pokračují didakticky zacílené činnosti ve skupinách, děti se chystají na pobyt venku pobyt venku – tematické vycházky do blízkého okolí školy, hry na školní zahradě
11,30 – 12,15děti provádějí hygienu, obědvají, chystají se na odpolední odpočinek, poslouchají pohádky a četbu na pokračování
12,15 – 14,00  děti odpočívají, v rámci „nespavého režimu“ je realizována klidná hra, paní učitelky se dětem individuálně věnují
14,00 – 14,30  děti provádějí hygienu a svačí  
14,30 – 16,00    probíhají odpolední zájmové činnosti dětí (hry a pokračování didakticky cílených činností dle zájmu dětí), spontánní hry dětí, paní učitelky se dětem individuálně věnují, za příznivého počasí hry na školní zahradě. Postupné rozcházení budova 1 – Sluníčka jsou od 15,30 do 16,00 ve třídě Kytiček, budova 2 – Motýlci jsou od 15,15 -15,30 u Žabek a poté jsou děti v 15,45 převáděny na budovu 1 do třídy Broučků.(po 15,45 se budova 2 uzamyká)
16,00 – 16,30  od 16,00 hodin si všechny děti hrají a rozcházejí se ve třídě „Broučci“ v přízemí budovy 1.  V případě pěkného počasí si děti společně hrají a rozcházejí se na školní zahradě