Vyhledat

Drobečková navigace

Úvod > Pro rodiče > Platby

Platby

Platby rodičů ve školním roce 2023 – 2024

 • úplata za předškolní vzdělávání (školné) – měsíčně
 • stravné – měsíčně
 • příspěvek do fondu Klubu rodičů při MŠ (akce pro děti na celý školní rok) – říjen

1. Úplata za vzdělávání (školné): 550,- Kč

Ze zákona jsou od této platby osvobozeny:

 • děti, které od 1. září 2022 do 31. srpna 2023 dovrší 6 let věku
 • děti s odkladem školní docházky (dále jen OŠD)

Úplatu plaťte na účet do 15. dne příslušného měsíce:

Číslo účtu: 299 299 499/0300

Do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte.

2. Stravné:

 • 1000,- Kč (všichni kromě dětí s OŠD)
 • 1100,- Kč děti s OŠD

Úplatu za stravné plaťte na účet školní jídelny:

Číslo účtu: 253 510 498/300
VS: přidělené osobní číslo (kód)
KS: 0558

Splatnost plateb je 18. dne předchozího měsíce – v tento den musí být platba na účtu (tj. platba na září musí být zaplacena v srpnu, …)

Zadání trvalého příkazu:
Zadejte trvalý příkaz na deset měsíců – 10 odchozích plateb z Vašeho účtu (15. srpna 2023/platba na měsíc září – 15. května 2024/platba na červen).

Vyúčtování plateb stravného za období září 2023 – červen 2024 bude provedeno ke dni 30. 6. 2024. Peníze Vám budou vráceny na Vámi uvedený bankovní účet.

Platby na červenec a srpen (prázdninový provoz):

Platbu stravného a školného za oba prázdninové měsíce zaplatíte v hotovosti v posledním srpnovém týdnu ve školní jídelně podle počtu odstravovaných dnů. Výše školného za prázdniny i termín platby budou včas oznámeny.

3. Školní stravování

Denní částka stravného (včetně celodenního pitného režimu)

Děti ve věku 3 – 6 let:

 • přesnídávka 10,- Kč
 • oběd 25,- Kč
 • svačina 10,- Kč
 • celkem: 45,- Kč (1000,- Kč/měsíc)

Děti ve věku 6 – 7 let (děti s OŠD):

 • přesnídávka 11,- Kč
 • oběd 28,- Kč
 • svačina 11,- Kč
 • celkem: 50,- Kč (1100,- Kč/měsíc)

Opatovice nad Labem dne 8. 8. 2023

Pokyn ředitelky k úplatě za předškolní vzdělávání od 1.9.2022