Vyhledat

Drobečková navigace

Úvod > O škole > Organizace dne

Organizace dne

Orientační uspořádání dne v naší mateřské škole

Čas Činnost
6:00 – 7:15   ráno se děti scházejí ve třídě „Broučků“ v přízemí a hrají si (Kytičky a Sluníčka do 7,00 hodin) – budova 1

ráno se scházejí děti: v sudém týdnu ve třídě „Motýlci“ a v lichém týdnu ve třídě „Žabek“ a hrají si (motýlci do 7,00 – 7:30 hodin) – budova 2
7:15 – 8:00   děti přicházející po 7,15 se scházejí již ve svých třídách, hrají si dle svého zájmu, paní učitelky se dětem individuálně věnují, probíhají didakticky zacílené činnosti (záměrné  i spontánní učení) ve skupinách i individuálně
8:00 – 11:45   děti si upevňují hygienické návyky, cvičí, svačí, pokračují didakticky zacílené činnosti ve skupinách, děti se chystají na pobyt venku pobyt venku – tematické vycházky do blízkého okolí školy, hry na školní zahradě
11:30 – 12:15 děti provádějí hygienu, obědvají, chystají se na odpolední odpočinek, poslouchají pohádky a četbu na pokračování
12:15 – 14:00   děti odpočívají, v rámci „nespavého režimu“ je realizována klidná hra, paní učitelky se dětem individuálně věnují
14:00 – 14:30   děti provádějí hygienu a svačí  
14:30 – 16:00     probíhají odpolední zájmové činnosti dětí (hry a pokračování didakticky cílených činností dle zájmu dětí), spontánní hry dětí, paní učitelky se dětem individuálně věnují, za příznivého počasí hry na školní zahradě. Postupné rozcházení budova 1 – Sluníčka jsou od 15,30 do 16,00 ve třídě Kytiček, budova 2 – Motýlci jsou od 15,15 -15,30 u Žabek a poté jsou děti v 15,45 převáděny na budovu 1 do třídy Broučků.(po 15,45 se budova 2 uzamyká)
16:00 – 16:30   od 16,00 hodin si všechny děti hrají a rozcházejí se ve třídě „Broučci“ v přízemí budovy 1.  V případě pěkného počasí si děti společně hrají a rozcházejí se na školní zahradě