Zaměstnanci

Personální obsazení školy

Třída Broučci

Bc. Ilona Drahošová

Simona Zadrobílková

třída kytičky

Bohumila Kacálková

Bc. Zdenka Mezeiová

třída Sluníčka

Jana Rubáčková, Dis.

Bc. Eliška Špráchalová

třída žabky

Daniela Chovancová

Dita Červinková

třída motýlci

Bc. Markéta Myška

Pavla Elsnerová

provozní zaměstnanci

Vladimíra Kasíková – školnice

Helena Kahounová – uklízečka

Yveta Pagáčová – uklízečka

Magdalena Hočevarová – uklízečka

školní jídelna

Markéta Hočevarová – vedoucí školní jídelny

Jiřina Kohoutová – kuchařka

Kateřina Nováková – kuchařka